تولید و تکثیر گیاهان دارویی

اگر طرفدار گیاهان دارویی باشید ، پس حتما آشنایی با نحوه تولید و تکثیر گیاهان دارویی نیز برای شما حائز اهمیت است. تولید و تکثیر گیاهان دارویی با توجه به نوع گیاه به روش های مختلفی انجام می شود. در این مقاله توضیح مختصری در باب تولید و تکثیر گیاهان دارویی خواهیم داد.

آماده سازی زمین جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی

اولین گام برای تولید و تکثیر گیاهان دارویی انتخاب و آماده سازی خاک مناسب جهت کشت است. خاک جهت تولید وتکثیر گیاهان دارویی نباید آلوده به مواد نفتی و یا مانند این باشد. بعد از آن باید خاک را با توجه به گیاه دارویی مورد کشت اصلاح و کوددهی کرد و زمین را جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی شخم زد. مرحله بعد صاف و هموار کردن زمین جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی است. و در آخر نوبت به قطعه بندی و شکل دهی زمین جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی می رسد.

تکثیر به روش خوابانیدن جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی

یکی از روش های تکثیر گیاهان جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی، خوابانیدن شاخه گیاه است. در این روش بخشی از شاخه یا ساقه مورد نظر را قبل از جدا کرد از گیاه مادر، در محیط کشت ریشه دار کرده و بعد از ریشه دار شدن ارتباط بین گیاه مادر و قسمت ریشه دار را قطع می کنند و قسمت ریشه دار را به عنوان گیاه جدید جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی استفاده می کنند.

تکثیر با قلمه جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی

یکی دیگر از روش های تولید و تکثیر گیاهان دارویی روش قلمه زدن می باشد. قلمه ها از ساقه و برگ گیاه گرفته می شوند. سپس قلمه ها در خاک کاشته شده و به راحتی ریشه دار می شوند. قلمه با مراقبت های لازم رشد کرده و به گیاه جدید جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی استفاده می شود.

تکثیر با پاجوش جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی

روش دیگر جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی، پاجوش است. بعضی از گیاهان روی ریشه خود جوانه هایی ایجاد می کنند که این جوانه ها به مرور زمان رشد کرده و از خاک بیرون می آیند که پاجوش نامیده می شود. پاجوش گیاه را می توان با کنار زدن خاک و جدا کردن آن به همراه قسمتی از ریشه به عنوان گیاه جدید جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی پرورش داد.

تکثیر با بذر جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی

از روش های دیگر جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی تکثیر با بذر است. بذر در تولید و تکثیر بسیاری از گیاهان نقش دارد. به اندام های گیاه مانند دانه، قلمه، پاجوش و… که قابلیت تکثیر داشته باشند، بذر گفته می شود. برای تولید و تکثیر گیاهان دارویی باید بذرها را در بستر مناسب کاشت و بعد از جوانه زنی و سبز شدن بذر، مراقبت های لازم جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی را انجام داد.

برداشت گیاهان جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی

عملیات برداشت گیاهان دارویی جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی عبارت است از جمع آوری بخش هایی از گیاه که دارای مواد موثر هستند. تجهیزات مورد نیاز جهت برداشت گیاهان دارویی همانند محصولات زراعی است؛ با این تفاوت که اندام های گیاهان دارویی جهت تولید و تکثیر گیاهان دارویی را باید زمانی برداشت کرد که بالاترین میزان عملکرد و مواد موثر را داشته باشند.